izmir araç kiralama
BURSASPOR:
DERNEKLER MASASI ALİ AY SUÇSUZMU DİYOR?
Bursaspor tarihine şampiyon bir takımı küme düşüren ve kulübün borcunu görev yaptığı üç sene içinde aldığının iki katına çıkararak yaklaşık 600 milyona getiren, adı yönetimiyle birlikte birçok skandallarla anılan Ali Ay hakkında savcılığa yapılan suç duyurusunda görevli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasını tamamlama aşamasına geldi.

8 Mayıs 2019’da yazarımız ve aynı zamanda Bursaspor genel kurul üyesi olan Adnan Alp tarafından, eski başkan Ali Ay hakkında kulübün iki adet taşınmazını gizlice hukuka aykırı bir şekilde zimmetine geçirdiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ali Ay ve karara imza atan yöneticiler hakkında da şikayetçi olunan bahse konu zimmete geçirilen kulübe ait Dereçavuş mahallesi 4991 ada 231 parselde bulunan 28 bin 820 m² lojistik alanı ile Yunuseli Mahallesi 5067 ada, 1 parselde bulunan 32 bin 967 m² (içinde benzinlik alanı mevcut) arsa hakkındaki şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

DERNEKLER MASASI İNCELEDİ

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, Dernekler Masasına bahse konu şikâyetin incelenmesi ve tespitlerin bildirilmesi için müzekkere yazılmıştı. Dernekler Masası yetkilileri konuyu incelemek amacıyla kendi elindeki belgelerin yanı sıra kulüpten istediği belgeler ile Dernekler Kanununun amil hükümlerine göre şikâyeti değerlendirerek sonucu bir rapor ile Savcılığa iletti.


DERNEKLER MASASININ RAPORU ALİ AY LEHİNEMİ?  

Dernekler Masası yetkilileri yaptıkları inceleme sonucunda, Ali Ay ve bazı yöneticiler tarafından alınan yönetim kurulu kararıyla bahse konu taşınmazların Ali Ay’a devir edildiğini tespit etmiş oldu. Aynı zamanda Dernekler Masası yetkileri makam gereği durumu tespit etmeleri gerekirken Ali Ay’ın yaptığı işlerin doğruluğunu, yasalara uygun olduğunu da rapor etti.

Dernekler Masası yapılan satışın, Dernekler 22. Maddesi açısından dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlem yapılmasına gerek olmadığı şeklinde yorum yapması akıllarda soru işareti bıraktı.

KANUNUN 22. MADDESİ NE DİYOR?

Madde 22 – Dernekler Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mal satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadırlar.            


DERNEKLER MASASI MADDE 32 (f)’Yİ BİLMİYOR MU?

22. Maddenin içeriğinin genel anlamı, satış ve alımların üçüncü şahıslarla olan ilişkileri düzenlediği belirtiyor olmalı ki; aynı kanunun Madde 32 (f) bendi bu konuya açıklık getiriyor. Bu kanun maddesinden anlaşılacağı gibi dernek başkanı ve yöneticilerinin her ne surette olursa olsun, dernek taşınmazlarını kendi adına veya başkalarının menfaati adına satın alamayacaklarını ifade ediliyor.

Aynı zamanda Madde 32 (f); içinde olası satışlar için (… veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı veya üyeleri veya denetçiler ile personeli …) ifadesi ile gizlenmesinin bile suç olduğunu belirtiyor.

Bilindiği gibi, yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Şahin 23 Mart 2019 günü Olağan Mali Kongrede yaptığı konuşmada Yunuseli ve Dereçavuş arazilerinin bir gün önce gizlice Ali Ay’a devir edildiğini gizlemiş ve bu arazilerin mevcutmuş gibi değer kazandığını ifade ederek Genel Kurul Üyelerini kandırmıştı.  

PEKİ, MADDE 32 (f) NE DİYOR?               

MADDE 32 (f) – Her ne surette olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlak veya rehineden veya satan, gizleyen, imha, inkar, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı veya üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanunun güveni kötüye kullanma suçuna göre cezalandırılır. Ayrıca mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici olarak uzaklaştırmasına da karar verebilir.

CUMHURİYET SAVCISININ KARARI MERAK KONUSU!

Dernekler Masası yetkilileri yaptıkları inceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri raporun sonuç kısmında yaptığı yorum ile Kanunun 32 (f) maddesini neden dikkate almadığı konusunda bir açıklama yapması bekleniyor.

Diğer taraftan raporun sonucu tamamen Ali Ay’ın lehine aynı zamanda Bursaspor’un aleyhine yorumlamış olmasına Cumhuriyet Başsavcılığının nasıl bir yorum yaparak dava açıp açmayacağı Bursaspor camiasında şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.

 

******

DEVLET MALINA KARŞI SUÇ İŞLEMEKLE EŞDEĞER!

Bilindiği gibi Bursaspor geçmiş yıllarda dönemin Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu yararına dernek sıfatını kazanmıştı. 2010 yılında Bursaspor Başkanlığını yapan merhum İbrahim Yazıcı’nın da kulübün kamu yararına dernek sıfatıyla yargılanmıştı. 

Eski başkan Ali Ay’ın zimmetine geçirdiği iddia edilen Bursaspor kulübünün iki taşınmazı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma sonucunda eğer kamu davası açılması halinde neye göre yargılanacağı Dernekler Kanunu Madde 27’nin son paragrafında belirtiliyor.

Ali Ay ve yönetimi ile belki bazı kulüp çalışanlarının ne ile yargılanacağı konusunda Dernekler Kanunun 27. Maddesinin Ek Fıkrasının son paragrafında belirtildiği gibi Devlet Mallarına karşı suç işlemiş olarak yargılanabilecekler.

MADDE 27 (Ek fıkra: 8/6/2006-5519/1) (Son paragraf) Kamu yararına mallarına karşı suç işleyenler Devlet Malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.      

******

BİR ŞİKÂYETTE CİMER’DEN GELMİŞ!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına Adnan Alp tarafından yapılan şikayet ve gazetede çıkan haberler üzerine yine Bursa’dan Can Ayhan isimli bir taraftar CİMER uygulaması üzerinden aynı konuyla ilgili olarak şikayette bulunmuş.

Dosya kapsamında değerlendirilen Can Ayhan’ın şikayeti Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mevcut dosyaya dahil edilmiş. Böylelikle Can Ayhan savcılık soruşturmasına bir taraftar olarak şikâyette bulunarak dosyaya müdahil olmuş durumda.

SONUÇ İKİ FARKLI YORUM! 

Bursaspor eski başkanı Ali Ay’ın kulübe ait iki adet taşınmazı gizlice zimmetine geçirdiği iddiası üzerine yapılan şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek konunun tespitinin yapılması için doğal olarak Dernekler Masası ismi ile bilinen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bir yazı yazarak gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Ali Ay ve yönetimi hakkında ilgili iddialar için gereken denetimlerin yapılarak tespit edilen durum hakkında rapor isteyen Cumhuriyet Başsavcılığına, Dernekler Masası tarafından gönderilen 5 sayfalık raporun ilk 4 sayfasında şikâyet konusunun gelişmesi kronolojik olarak anlatılmakta.


DM: ALİ AY ARSALARI PİYASA DEĞERİNİN ÜZERİNE ALMIŞTIR!

Raporun 5. Sayfası ise sadece sonuç kısmı olarak yazılmış ama aynı zamanda kendi yorumlarını da katarak adı geçen arazileri piyasa değerlerinin üzerinde Ali Ay’a satıldığı ifade edilmekte. Oysa bilindiği gibi satış kamuoyuna duyulduğu anda Ali Ay arazileri toplamda 26 milyon 500 bin TL aldığı açıklanmıştı.

Fakat Denetleme Kurulunun söz konusu arsaların bedeli hakkında yeni bir değerlendirme raporu hazırlatmış ve arsaların değerinin aslında 28 milyon 325 bin TL olması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine Ali Ay’dan aradaki 1 milyon 825 bin TL fark tahsil edilişti.

ASLINDA SATIŞ PİYASA DEĞERLERİNDE OLMUŞTUR!

Bu durumu Dernekler Masası Raporunu düzenleyenlerin ilk dört sayfasında yazmış olmalarına rağmen sonuç kısmında Ali Ay lehine; piyasa değerlerinin üzerinde almıştır ifadesini kullanması gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda akıllarda soru işareti bırakmıştır.

SAVCILIK BU YORUMU NASIL DEĞERLENDİRECEK?

Ayrıca bahse konu arsalar piyasa değerlerinin üzeride alındığı hiçbir yerde belirtilmediği gibi Denetleme Kurulunun hazırlattığı Değerlendirme Raporunda piyasa değeri olarak ifade edilmişti. Dernekler Masası raporunda böyle bir ifade kullanılmasını Cumhuriyet Başsavcılığı değerlendirmesinde nasıl dikkate alacağı merak ediliyor.    

ÜÇÜNCÜ PARAGRAFTA TOP SAVCILIĞA ATILIYOR!

Dernekler Masası raporunun sonuç kısmının ikinci paragrafında satış konusu hakkında; kanunun 32 (f) maddesini dikkate almadan 22. Maddeye göre usulüne uygun yapıldığı yorumunu koyarken bu kez üçüncü paragrafta yorum yapmayarak değerlendirmeyi Cumhuriyet Başsavcılığına atması dikkat çekiyor.

Üçüncü paragrafta, 23 Mart günü yapılan Olağan Mali Kongrede Ali Ay ve yönetiminin bir gün önce yani 22 Mart’ta iki taşınmazın Ali Ay’a satılmasını Dernekler Masası Rapor düzenleyicinin “satışı gizlemek, üyeleri kandırmak” eylemini “genel kurula açıklamamak” gibi yumuşak bir ifade kullanmıştır. Bu eylemin suç teşkil edip etmediğini Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine bırakılması ifadesi yine aynı yumuşatılmış rapor dilinin uzantısı olduğu iddia ediliyor.

Dernekler Masası gibi konusunda uzman bir kurumun aslında Kanunun 32 (f) maddesini neden göz ardı edip raporunun sonuç kısmını yumuşatılmış bir rapor diliyle yazdığı ve Cumhuriyet Başsavcılığının raporu ne kadar
dikkate alıp almayacağı hafta içinde vereceği karar ile ortaya çıkacaktır.
Haber : Adnan ALP  Gazete Bursa
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner50

banner37

banner36

Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş...
Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haberi Oku