07
Mayıs 2021
Eskiden AŞ Genel kurulları

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete'de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2021
Dikkat! Hamiline hisseler ve terör bağlantısı

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete'de 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. Bu kanunun mesleğimizi ilgilendiren kısmı Hamiline hisse senetlerinin...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2021
Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi

A.Yeni büyük işletme tarifi: 2021 senesi Bağımsız Denetim uygulamaları açısından ardı ardına birçok yeni kararın ve değişikliklerin hayata geçtiği bir yıl olmaktadır. Zorunlu olarak TFRS uygulayanlar dışındaki, bağımsız denetime...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2021
Biraz da tarih

Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. Abbasi halifelerinden Harun Reşit'e...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2021
Bağımsız denetim üzerine çeşitlemeler

Gerek çağın getirdikleri ve gerekse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, zor da olsa ülkemize bağımsız denetim kavramını getirdi. 6102 sayılı TTK uygulaması 10 yılı, bağımsız denetim uygulaması da 7 yılı geçmek üzere. Türkiye'mizde...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2021
Antika satış ve müzayedesi vergi durumu

Son iki yazımdan sonra birçok yazı aldım. Bunlardan enteresan olan birini aynen paylaşmak istiyorum. 'Sayın Üstadım; Merhaba;… son ‘sanal mağazacılık ve muhasebesi' konulu yazınızı okuyunca size yazmaya karar verdim. ….. özel...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2021
Eski Bursa'dan notlar

(Sayın İbrahim Burkay'ın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin dikkatine) Her zaman söz ederim ve gurur duyarım ya… Ben Bursa Ticaret Lisesi mezunuyum. Faruk Üsküdari, Ruknettin Akbulut, Ruhnevaz Deringör, Mustafa Yıldırım, İsmail...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2021
Karizmayı çizdirdik

Bundan birkaç hafta önce, bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Benim okuma hastalığım var, bütün arkadaşlarım bilir. Hemen birkaç tane kitap aldım. Bir tanesi Mahfi Eğilmez'in son romanı 'İnferis”, bir tanesi Selim Atalay'ın...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2021
E-ticaret- sanal mağazacılık ve muhasebesi

Geçen haftaki internetten yabancı firmaların bayiliğini alarak yapılan satışlar konusu epey ilgi çekti. Pandemi sebebiyle azalan satışları ve sanal alemde yapılan satışları bir defa daha yakından incelemeye karar verdim. Önce iş alemindeki...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2021
Hamiline hisseler MKK'ya bildirilmek mecburiyetindedir -ı-

Hamiline hisseler MKK'ya bildirilmek mecburiyetindedir (-1-) 7262 Sayılı Yasa ile Türk Ticaret Kanunu'nda yine değişiklikler yapıldı. Kısaca yapılan değişiklik, aile şirketleri ve halka kapalı anonim şirketlerde, hamiline yazılı...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2021
AŞ’lerde birinci tertip yedek akçe dağıtımı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) yürürlüğe gireli 10 (On) seneyi geçti. Uygulamalardan sonra yeni yeni problemler çıkıyor, tereddütler, duraksamalar oluşuyor. SMMM, YMM ve diğer uygulamacılar ile üniversite öğretim üyelerinin de üzerinde...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2021
Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi-2

5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul MADDE 7-(1) Zararın, sermaye ile kanuni...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2021
‘Varlık Barışı’nın muhasebeleştirilmesi…

Bir önceki yazımda 7256 sayılı kanunla getirilen varlık barışından bahsetmiş gerek yurtdışı varlıklar ve gerekse yurt içi varlıklar için bu olanaktan yararlanabileceğini anlatmıştım. Vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışı...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2020
2021 yılında tutulacak ticari defterler ve tasdik zamanları

Yılsonunda gelecek yıla hazırlık çalışmalarında kullanılacak defterler ve tasdik zamanlarının bir defa daha hatırlatılmasını gerekli görmekteyim. Özellikle de e-defter çıktıktan sonra bu hatırlatma daha da önemli hale gelmiştir. YMM...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2020
Şirketlerin kendi hisselerini iktisabının KVK açısından durumu

7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunun7'nci maddesi hükümleri önceki yazımızda açıklanmış ve muhasebeleşme konusu da ele alınmıştı. 'Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2020
İndirimli kurumlar vergisinde problemler

Yatırım teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi konusunda birçok yazı yazdım. Gerek benim ve gerekse meslektaşların yazıları sayesinde artık indirimli kurumlar vergisi uygulamasında korkulan birçok problemin halledilmiş olduğu kanaatindeyim....

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2020
Yeniden değerleme veya enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır (1)

Yıllardır yazmaktan bıkmadım, yine bıkmayacağım. Mizan ve bilançoların düzelmesi için, vergi bilançosu ile bağımsız denetim bilançosunun birbirine yaklaşması için KESİNLİKLE YENİDEN DEĞERLEME VEYA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMALIDIR....

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2020
Faiz mi döviz mi?

Kırk katır kırk satır… 23 Ekim 2020 Cuma günü Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz sabit kaldı dendiği anda, eyvah yandık dedim. Siz istediğiniz kadar politika faizi sabit ama geç likidite faizi artırıldı deyin. Ne derseniz deyin....

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2020
Anılar bağımsız denetim ve iç denetim (2)

BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ DENETİM. Bugüne kadar yani 30 senelik Yeminli Mali Müşavirlik ve 7-8 senelik bağımsız denetim tecrübelerim ile ondan önceki muhtelif kurumlardaki 25 - 30 senelik muhasebecilik ve yöneticilik çalışmalarım üzerinde...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2020
Anılar bağımsız denetim ve iç denetim (1)

Anılar ve hileler konusunda bugüne kadar yazdıklarıma baktım. Bu başlık altında 18 tane yazı yazmışım. Ayrıca bu başlık altında olmayan birçok yazım da olduğunu gördüm. Bu araştırmayı neden yaptım biliyor musunuz? Ortağı olduğum...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2020
Teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi (-2- )

Yatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından (toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranına tekabül...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2020
Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri -2 -

Geçen haftadan devam ediyor… 15 inci maddenin 1 ve 3. Fıkralarını da aşağıya alalım. Vergi indirimi MADDE 15 – (1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2020
Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri (1)

21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı...

MAKALEYİ OKU

banner51

banner37

banner36