Hava Durumu

DİİB kullanılarak yapılabilecek teslimler ( 2)

Yazının Giriş Tarihi: 27.09.2019 00:00
Yazının Güncellenme Tarihi: 27.09.2019 00:00
 

Bu teslimleri aşağıdaki şekilde sayabiliriz.

• 1- Direk ihracat

• 2- DTŞ ve SDTŞ üzerinden ihracat (İhraç Kayıtlı ve KDV'li satış)

• 3- Aracı ihracatçı firmasına satış (İhraç Kayıtlı ve KDV'li satış)

• 4- DİİB Belgesi sahibi başka bir imalatçı firmaya satış

D.. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 9'uncu maddesi ile getirilen hükümler. :

Bu maddeyi aynen almak yerine ilgili kısımlarını alacağız ve Dahilde İşleme Rejiminin nasıl yürütüleceğini açıklamaya çalışacağız.

a. Dahilde İşleme İzin belgesine göre satın alınacak malların nasıl alınacağı ve ihraç süresi:

1.DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak hammaddeler sektörel ayırım yapılmadan teslim edilecektir.

2.DİİB kapsamında üretilen maddeler için KDV kanunu 11/1-c maddesi gereğince tecil - terkin kapsamında işlem yapılır.

3.Tecil - Terkin kapsamında yapılan işlemler için ihracat süresi DİİB belgesinde belirtilen süredir.

4. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, 3065 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara 3065 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür.

Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB'nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB'nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

Bu maddeden anlaşılacağı üzere Geçici 17. maddeye göre alınan mallarla üretilen malların DİİB belgesine sahip müşterilere satışı mümkündür. Tabii bu malların DİİB belgesinde bulunması şartına uyulmalıdır.

5. Bu durumda iade edilecek KDV doğmaktadır.

Öte yandan, 3065 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz.

Maddeden anlaşıldığı gibi KDV iadesi ihracatın gerçekleşmesi şartına bağlı olmaktadır.

6.. Uygulamadan yararlanacak mükellefler :

- Alıcılar KDV mükellefi olmalıdır (yalnızca sorumlu sıfatıyla KDV mükellefiyeti bulunanlar hariçtir),

- Alıcıların 'Dahilde İşleme İzin Belgesi' (DİİB) bulunmalıdır.

- Alıcıların KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca 'imalatçı' vasfını haiz olmaları gerekmez.

7. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar

-Satıcılar DİİB kapsamında tecil terkin sisteminde mal satmayabilirler, isterlerse DİİB kapsamında ve tecil terkin sisteminde satış yaparlar.

-Satıcılar KDV mükellefi olmalıdır.

-Satıcıların imalatçı olması şartı aranmaz.

8. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar:

- Bu mallar DİİB belgesinde kayıtlı olan mallar olacaktır.

- Bu mallar için düzenlenecek faturalar cinsine göre 2.500 veya 500 TL' den az olamaz.

- 3065 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda,

- her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL'yi

- (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.

- Belge kapsamında teslim edilen birden fazla mal türünün aynı faturada gösterilmesi durumunda bu sınırlar her bir mal türü için ayrı ayrı aranır.

- Fonksiyonel olarak ve ticari açıdan bütünlük arz eden malların faturada ayrı ayrı gösterilmesi halinde yukarıda belirtilen rakamsal tutarların hesaplanmasında bütünlük arz eden söz konusu mallara ait toplam tutar dikkate alınır.

Örnek 1: Şişe bedeli ile kapak bedelinin aynı faturada ayrı ayrı gösterilmesi durumunda şişe ve kapak bedelinin KDV hariç toplam tutarı 2.500 TL'yi aşıyorsa tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılır. Aynı malın tekstil-konfeksiyon sektörü ile birlikte diğer sektörlerde de kullanılıyor olması halinde, söz konusu tutarlar ayrı ayrı dikkate alınır.

Örnek 2: Hem sağlık sektöründe hem de tekstil-konfeksiyon sektöründe girdi olarak kullanılan poliol ve izosiyanat gibi poliüretan türevlerinin, sağlık sektöründe faaliyet gösteren DİİB sahibi firmalara tesliminde 2.500 TL, tekstil-konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren DİİB sahibi firmalara tesliminde 500 TL alt limit geçerlidir.

-Satın alınan malların bozukluk, istenilen nitelikte olmama vb. nedenlerle satıcıya iade edilmesi sonucu teslim bedelinin yukarıda belirtilen limitlerin altına düşmesi halinde, söz konusu satış işlemine ilişkin olarak düzenlenen ilk faturanın yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde olması kaydıyla, belge sahiplerine ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmaya devam edilir.

-Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır.

 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.